1. Επισκόπηση

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας (εσάς), και της Art Audio, που βρίσκεται στον Λεωφόρο Ιωαννίνων 7, 48100 Πρέβεζα, Ελλάδα (εμείς, εμείς), σχετικά με την πρόσβασή σας και χρήση της ιστοσελίδας Art Audio καθώς και οποιωνδήποτε σχετικών εφαρμογών (η Ιστοσελίδα).

Ο ιστότοπος παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής εκδηλώσεων, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού ήχου και φωτός. (Υπηρεσίες). Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή / και στις Υπηρεσίες, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τότε απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά

Οι συμπληρωματικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και τυχόν συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να δημοσιεύονται στον Ιστότοπο κατά καιρούς, ενσωματώνονται ρητά με αναφορά.

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Η ενημερωμένη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα υποδεικνύεται από μια ενημερωμένη ημερομηνία «Αναθεωρημένη» και η ενημερωμένη έκδοση θα τεθεί σε ισχύ μόλις είναι προσβάσιμη. Είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου σας δείχνει ότι έχετε αποδεχτεί τέτοιες αλλαγές.

Τελευταία ενημέρωση στις 28 Ιανουαρίου 2021

Ενδέχεται να ενημερώνουμε ή να αλλάζουμε τον Ιστότοπο κατά καιρούς για να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στα προϊόντα μας, τις ανάγκες των χρηστών μας και / ή τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας υπέβαλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας .

Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να εγγραφείτε στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες χωρίς γονική άδεια.

Πρόσθετες πολιτικές που ισχύουν επίσης για τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς περιλαμβάνουν:

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης-Πολιτική απορρήτου που καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τις απαγορευμένες χρήσεις του Ιστότοπου.
Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.
Εάν αγοράσετε φυσικά αγαθά από τον Ιστότοπο, οι όροι και οι προϋποθέσεις προμήθειας θα ισχύουν για τις πωλήσεις.
2. Αποδεκτή χρήση

Η πλήρης αποδεκτή χρήση αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου μας. Επομένως, λάβετε υπόψη την Πολιτική απορρήτου πριν διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας.

Ως χρήστης αυτού του Ιστότοπου, απαγορεύεται:

Ανακτήστε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε μια βάση δεδομένων ή κατάλογο μεταγλώττισης χωρίς γραπτή άδεια από εμάς
Περιορίστε, απενεργοποιήστε ή παρεμβάλλετε με άλλο τρόπο τις λειτουργίες του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση
Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένο πλαίσιο ή σύνδεση με τον Ιστότοπο
Παραπλανήστε, εξαπατήστε ή παραπλανήστε μας και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών λογαριασμού, όπως κωδικών πρόσβασης χρηστών
Κάντε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβάλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή κακής συμπεριφοράς
Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιωνδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων
Παρέμβαση, διακοπή ή δημιουργία αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο
Προσπάθεια πλαστοπροσωπίας άλλου χρήστη ή ατόμου ή χρήση του ονόματος χρήστη άλλου χρήστη
Πουλήστε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας
Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτήθηκαν από τον Ιστότοπο για παρενόχληση, κατάχρηση ή βλάβη άλλου ατόμου
Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό μας ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή να δημιουργήσετε μια επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα ή μια εμπορική επιχείρηση
Αποκρυπτογράφηση, αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση ή αναστροφή μηχανικού οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας
Προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε μέρη του Ιστότοπου στα οποία δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
Παρενοχλείτε, ενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τους πράκτορες ή άλλους χρήστες
Διαγράψτε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε περιεχόμενο
Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα
Μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, Δούρειων ίππων ή άλλου υλικού που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας οποιουδήποτε μέρους ή οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών
Χρήση, εκκίνηση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων, ρομπότ, ξύστρα, αναγνώστες εκτός σύνδεσης ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων
Κατάθλιψη, αμαύρωση ή άλλως βλάβη, κατά τη γνώμη μας, εμείς ή / και ο ιστότοπος
Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο με τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς
Απειλήστε χρήστες με αρνητικά σχόλια ή προσφέροντας υπηρεσίες αποκλειστικά για να δώσετε θετικά σχόλια στους χρήστες
Παραπλανητική εμπειρία, δεξιότητες ή πληροφορίες σχετικά με έναν χρήστη
Διαφημίστε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προορίζονται από εμάς
Ψευδώς υπονοεί μια σχέση με εμάς ή άλλη εταιρεία με την οποία δεν έχετε σχέση
3. Πληροφορίες που μας παρέχετε

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και σχετίζονται με εσάς και όχι με τρίτους. (β) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες · (γ) θα διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασής σας και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. (δ) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. και (ε) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία κατοικείτε ή εάν είστε ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι οποιοσδήποτε άλλος από εσάς γνωρίζει τα στοιχεία χρήστη σας (όπως κωδικό αναγνώρισης ή όνομα χρήστη) ή / και κωδικό πρόσβασης, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως στη διεύθυνση info@artaudio.gr.

Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, όχι τρέχουσες ή ελλιπείς, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. Ενδέχεται να καταργήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε αν διαπιστώσουμε ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο.

4. Περιεχόμενο που μας παρέχετε

Ενδέχεται να υπάρχουν ευκαιρίες για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο στον ιστότοπο ή να μας στείλετε σχόλια (Περιεχόμενο χρήστη). Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη σας μπορεί να προβληθεί από άλλους χρήστες στον Ιστότοπο και ότι μπορεί να είναι σε θέση να δει ποιος έχει δημοσιεύσει αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη.

Συμφωνείτε επίσης ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο Χρήστη σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς να σας πληρώσουμε, και να συνδυάσετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας με άλλο περιεχόμενο για χρήση εντός της Ιστοσελίδας και με άλλο τρόπο. Δεν χρειάζεται να αποδώσουμε το περιεχόμενο χρήστη σε εσάς. Όταν ανεβάζετε ή δημοσιεύετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, μας εκχωρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης αυτού του περιεχομένου:

Εγγυάστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη συμμορφώνεται με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και ότι θα είστε υπεύθυνοι έναντι μας και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν παραβίαση αυτής της εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που υποφέρουμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτής της εγγύησης.

Έχουμε το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που τοποθετείτε στον Ιστότοπο εάν, κατά τη γνώμη μας, τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη δεν συμμορφώνεται με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου που περιέχει λανθασμένες πληροφορίες ή είναι δυσφημιστικό ή απώλεια Περιεχομένου Χρήστη. Δεν αποδεχόμαστε καμία υποχρέωση για έλεγχο, επεξεργασία ή παρακολούθηση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να ελέγξουμε ή / και να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη χωρίς ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή. Το περιεχόμενο χρήστη δεν έχει επαληθευτεί ή εγκριθεί από εμάς και οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον ιστότοπο δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας

Εάν επιθυμείτε να παραπονεθείτε σχετικά με το περιεχόμενο χρήστη που ανέβηκε από άλλους χρήστες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@artaudio.gr

5. Το περιεχόμενό μας

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τον πηγαίο κώδικα, τις βάσεις δεδομένων, τη λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστοτόπων, τον ήχο, το βίντεο, το κείμενο, τις φωτογραφίες και τα γραφικά στον Ιστότοπο (Το περιεχόμενό μας) ανήκουν σε εμάς ή διαθέτουν άδεια και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και νόμοι περί εμπορικών σημάτων.

Οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, να αναπαραγάγετε, να αναμεταδώσετε, να διανείμετε, να διαδώσετε, να πουλήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να κυκλοφορήσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Art Audio. Η Art Audio σάς παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης του Ιστότοπου και οποιουδήποτε υλικού στον Ιστότοπο για μη εμπορικούς σκοπούς που υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για χρήση του Ιστότοπου, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και του Περιεχομένου μας και για λήψη ή εκτύπωση αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση αποκλειστικά για τα προσωπικά σας, μη εμπορική χρήση.

Δεν θα (α) προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε δίκτυα, διακομιστές ή συστήματα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα στον Ιστότοπο. ή / και (β) πραγματοποιείτε για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης σφαλμάτων, τυχόν τροποποιήσεων, υιοθεσιών, προσθηκών ή βελτιώσεων στον Ιστότοπο ή στο Περιεχόμενο μας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του χαρτιού ή των ψηφιακών αντιγράφων που ενδέχεται να έχετε κατεβάσει.

Θα (α) προετοιμάσουμε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο μας με εύλογη δεξιότητα και φροντίδα. και (β) χρησιμοποιήστε το βιομηχανικό πρότυπο λογισμικό ανίχνευσης ιών για να προσπαθήσετε να αποκλείσετε τη μεταφόρτωση περιεχομένου στον Ιστότοπο που περιέχει ιούς.

Το περιεχόμενο στον Ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται να αντιστοιχεί σε συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασίζεστε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν λάβετε ή αποφύγετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου στον Ιστότοπο.

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενό μας στον ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.